Řešení pro cementářský průmysl

Pro výrobu vysoce kvalitního cementu je nutno stanovit mineralogické a chemické složení surovin, meziproduktů a hotových výrobků. V každé fázi výroby musí být odebrány, zpracovány a analyzovány vzorky, aby byla zajištěna kontrola jakosti bez mezery. CARBOLITE, RETSCH a ELTRA nabízejí vysoce kvalitní řešení pro tepelné zpracování, přípravu vzorků, dimenzování částic a elementární analýzu širokého sortimentu výrobků v cementovém průmyslu.

Věda pro pevné látky

Tepelné zpracování

CARBOLITE GERO nabízí sortiment pecí pro zajištění
jakosti surovin a testování procesů.
Hlavní požadavek cementu je to, že splňuje normy EN 197 a ASTM C150. Zajištění kvality surovin používaných pro kalcinaci a také při výrobě slinku je zásadní.
CARBOLITE GERO spalovací pec AAF 1100 °C a naše laboratorní komorové pece CWF 1200 °C nebo 1300 °C jsou ideální pro 'testování ztráty žíháním'. Jejich použití zajišťuje, že výrobní proces splňuje normy kvality a poskytuje vzorky popílku pro další analýzu. Novou alternativou, kterou je třeba vzít v úvahu, je naše spalovací pec AAF-BAL 11/17 s integrovanou váhou.

Pece AAF   Pece CWF 

Kromě toho může být hořlavost (obsah volného vápna) slínku testována v intervalech za použití vyšší teploty v peci RHF 16/8 (1600 °C). To je obzvláště důležité v situacích, kdy existuje variabilita v použitých surovinách.

Pece RHF   Application

Elementární analýza

ELTRA vyvíjí spalovací analyzátory pro přesné a citlivé stanovení CHNOS v pevných látkách.
Elementární analyzátory založené na technologii spalování jsou užitečným doplňkem k analýze XRF pro kontrolu jakosti cementu a příbuzných produktů, což zajišťuje rychlé, přesné a spolehlivé stanovení uhlíku a síry. S nabídkou analyzátorů používajících odporové nebo indukční pece nebo obojí, ELTRA pokrývá širokou škálu aplikací pro stanovení C a S v organických a anorganických vzorcích. Sortiment výrobků je ideální pro různé analytické aplikace v cementárně.

CS-800   CS-2000

Aplikace 

Mezi typické termogravimetrické aplikace patří stanovení vlhkosti, těkavých látek a popílku v uhlí, koksu a druhotných palivech nebo testování ztráty žíháním (LOI) cementu. Analyzátor TGA Thermostep dokáže zpracovat současně 19 vzorků. Pro každý cyklus analýzy je individuálně zvolena teplota a atmosféra.

TGA Thermostep

Redukce velikosti a analýza velikosti částic

RETSCH dodává zařízení pro redukci velikosti a sítování určeného k přípravě a charakterizaci vzorků pevných látek.
Při výrobě cementu se používají přístroje RETSCH v různých fázích výrobního procesu, od těžby surovin až po konečný produkt. Typický proces přípravy vzorku zahrnuje předemletí v jednom čelisťovém drtiči RETSCH až na velikost cca 5 mm, po němž následuje jemné mletí na velikost 100 mikronů a méně, buď v planetovém nebo vibračním diskovém mlýnu.

Čelisťový drtič   Diskové mlýny

Planetový mlýn PM100   Aplikace
Výroba hladkých pelet pro analýzu XRF: Vibrační diskový mlýn se obvykle používá pro homogenizaci vzorků před analýzou XRF zajišťuje požadovanou velikost zrna <100 mikronů za pár sekund. Pro lisování práškového vzorku do hladké a stabilní pelety nabízí společnost RETSCH řadu peletovacích lisů, stolní i podlahové modely, s maximálním tlakem 25 až 40 tun.

Peletovací lisy 

Sítová analýza: Norma DIN EN 196-6:2010-5 vyžaduje pro stanovení jemnosti cementu metodu proudového sítování. RETSCH Proudový sítovací stroj AS 200 jet je ideální pro sítování práškových materiálů. V kombinaci se softwarem EasySieve® pro snadné vyhodnocení a dokumentaci výsledků poskytuje rychlé a spolehlivé výsledky.

AS 200 jet


Charakterizace částic

RETSCH Technology je předním výrobcem optických analyzátorů pro měření velikosti a tvaru částic sypkých materiálů. 
Přístroje řady CAMSIZER pokrývají rozsah měření od 0,8 μm do 30 mm a poskytují přesnou, snadnou a flexibilní analýzu velikosti částic. Díky optickému systému s vysokým rozlišením a krátkému časovému rozboru je CAMSIZER úspornou a ekonomickou alternativou k sítové analýze, která je náročná na pracovní sílu a chybovost. Navíc je analýza obrazu jedinou metodou měření, která poskytuje cenné informace o tvaru částic. K dispozici jsou dva přístroje CAMSIZER:
CAMSIZER X2
 • Rozsah měření 0.8 µm – 8 µm
 • Analýza prášků a granulátu v disperzi gravitací (volného pádu) nebo ve vzduchové disperzi
 • Typicky vzorek materiálu: cement, omítka, malta, sádra, drcený kámen apod.
CAMSIZER P4
 • Rozsah měření 20 µm - 30 mm
 • Analýza sypkých materiálů ve disperzí gravitací (volného pádu) 
 • Typický vzorek materiálu: písek, štěrk, agregáty apod.
CAMSIZER X2   CAMSIZER P4

Aplikace

Přímý kontakt

  1. Kontaktní údaje

  1. Žádost

  1. *nutné vyplnit
Materialografie
Pece & Pícky
Elementární analýza
Mletí & Sítování
Analýza částic
Divize SCIENTIFIC skupiny VERDER stanovuje standardy v high-tech zařízeních pro kontrolu jakosti, výzkum a vývoj pevných látek. Oblasti činnosti zahrnují přípravu vzorku pevných látek a analytické technologie.