Řešení pro práškovou metalurgii

Hledáte inovativní a efektivní řešení pro Váš proces práškového vstřikování (MIM, CIM) nebo aditivní výroby? Analýza velikosti a tvaru částic, elementární analýza, tepelné zpracování, mikrostrukturní analýza a testování tvrdosti - Verder Scientific se svými 5 značkami nabízí vysoce kvalitní řešení v kombinaci s odbornými poradenstvími a podpůrnými službami po celém světě.

Věda pro pevné látky


Charakterizace částic

RETSCH Technology vyrábí inovativní optické měřící systémy pro charakterizaci částic prášků, granulí a suspenzí.
Vlastnosti jako tekutost, stlačitelnost, poréznost nebo chování při slinování, které ovlivňují vhodnost kovového prášku pro práškové metalurgické procesy, závisí na velikosti částic a tvaru prášku.

CAMSIZER X2 je výkonný dynamický analyzátor obrazu s rozsahem od 0.8 μm do 8 mm. Dvě kamery s vysokým rozlišením zachycují během několika minut miliony snímků částic, což má za následek nepřekonatelnou přesnost a reprodukovatelnost analýzy velikosti a tvaru částic. Co vidíte, to získáte: S více než 300 snímky za sekundu a rozlišením až na 0.8 μm, nezůstane nic utajeno.

CAMSIZER X2    APLIKACE


Zmenšování částic & Charakterizace částic

RETSCH poskytuje zařízení pro zmenšování částic a sítování určené pro přípravu vzorků a charakterizaci pevných látek.
V oblasti práškové metalurgie se podílejí přístroje RETSCH na recyklaci surovin. Analytické sítovací stroje jako je Analytický sítovací stroj AS 200 basic se používají k oddělování těchto kovových práškových částic do frakcí, které jsou po procesu 3D tisku ponechány - takže frakce s jemnými částicemi může být znova použita pro další tisk. 

RETSCH také nabízí zařízení pro zmenšování částic jako je výkonný Čelisťový drtič BB 500 XL, který je vhodný pro pulverizaci nesprávných "zelených částí" nebo tvrdých kovových částí vyprodukovaných MIM vstřikováním kovů. Získaný prášek se pak vrátí do výrobního procesu.

SÍTOVACÍ STROJE   ČELISŤOVÉ DRTIČE

APLIKACE


Elementární Analýza

ELTRA vyvíjí spalovací analyzátory pro přesné a citlivé stanovení CHNOS v pevných látkách.
Kontrola kvality kovových prášků používaná pro práškové metalurgické procesy je důležitá pro zajištění kvalitního konečného produktu. Typickým příkladem je měření obsahu uhlíku v oceli např. s CS analyzátory od ELTRY, protože to výrazně ovlivňuje tvrdost konečného produktu.

Během procesu slinování mohou nežádoucí chemické prvky jako je kyslík ze vzduchu (koroze) nebo vodík z vlhkosti (vodíková křehkost) snížit kvalitu produktu tak, aby byly analyzovány také.

ONH analyzátory   CS analyzátory

Aplikace


Odstraňování pojiva, slinování, tepelné zpracování

CARBOLITE GERO vyrábí laboratorní a průmyslové pece a sušárny od 30 °C do 3000 °C.
Naše společnost má značné zkušenosti s tepelným zpracováním práškového vstřikování (MIM) a je známým dodavatelem pecí pro aditivní výrobu (AM) v oblasti práškové metalurgie.
Pro AM aplikace je speciálně navržena GPC 12/300B Inkonelová retortová pec, kde je požadavek modifikované atmosféry a teplotní uniformity pro slinování komponentů z AM přístrojů, používajících kovové prášky.
Obsah O2 (který může být menší než 30 ppm) lze průběžně monitorovat, zatímco skrytý plyn (dusík nebo argon) je monitorován digitálním průtokoměrem. U aplikací AMS 2750E může řada pecí GPC splňovat Třídu 1.

Pece GPC    Aplikace pro GPC

Pro MIM aplikace dodává společnost CARBOLITE GERO pece pro odstraňování pojiva (katalyticky nebo tepelně) a slinují formovanou část; tento proces můžeme provádět buď ve dvou oddělených pecích nebo v kombinované peci (model PDS 120 MO/14).

Pec PDS   Aplikace pro PDS

VIDEO


Mikrostrukturální Analýza & Testování tvrdosti

ATM vyrábí přístroje pro materialografii (metalografii) používané při procesech řízení jakosti.
Kovové součástky vyžadují důkladné testování, například po procesu slinování. ATM nabízí širokou řadu vysoce kvalitních přístrojů pro řezání, leštění a leptání, což umožňuje dokonale připravit povrch pro spolehlivou mikrostrukturální analýzu.

Díky automatizovaným řešením jako je inovativní Cut-off Machine Brillant 250, je příprava vzorku pohodlná a reprodukovatelná. Nový, bezkonkurenční Tester tvrdosti Carat 930 provádí testování tvrdosti vyráběných kovů, aby zajistil konzistentní kvalitu každé šarže..

BRILLANT 250    CARAT 930

APLIKACE

Přímý kontakt

    1. Kontaktní údaje

    1. Žádost

    1. *nutné vyplnit
Materialografie
Pece & Pícky
Elementární analýza
Mletí & Sítování
Analýza částic
Divize SCIENTIFIC skupiny VERDER stanovuje standardy v high-tech zařízeních pro kontrolu jakosti, výzkum a vývoj pevných látek. Oblasti činnosti zahrnují přípravu vzorku pevných látek a analytické technologie.

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up